FOTO rodinne domy

RODINNÉ
DOMY

 

 

Vzhledem k rostoucím cenám energií je tepelná izolace nedílnou součástí moderního bydlení. Foukaná izolace je jedním z nejlepších způsobů jak dosáhnout co nejlepšího zateplení. A proč? Odpadá nutnost nosit izolační materiál do domu – všechno probíhá pouze hadicí naším foukacím strojem umístěným v autě a lze foukat až do výšky 13 pater a na vzdálenost až 150 metrů.

 

DALŠÍ PŘÍNOSY
FOUKANÉ
IZOLACE?

 • Eliminace tepelných mostů
 • Zamezení ztrát tepla
 • Izolace při foukání vytváří souvislou vrstvu
 • Nízká investice
 • Bezodpadová práce
 • Izolace foukáním je rychle hotová
 • Lze zateplovat i v zimě
 • Okamžité zvýšení teploty po zateplení až 4 °C
 

Nehledě na další nespornou výhodu – foukaná izolace se dá aplikovat i do míst a typů konstrukcí, kam se s ostatními izolačními materiály třeba ani nedostanete.

 • Duté stropy
 • Volné půdní plochy
 • Dřevostavby
 • Domy typu „Okal“ a „Šumperák“
 • Ploché pultové střechy
 • Šikminy

 

nezavazna poptavka