FOTO statni budovy

budovy
státní správy

 

 

Pomáháme Vašim městům a obcím snižovat náklady na provoz budov a umožňujeme Vám tak využití finančních prostředků na financování jiných aktivit.

Po Vaší poptávce posoudíme stav Vašeho objektu, abyste získali představu o způsobu zateplení, nákladech na toto zateplení, apod.

V ČEM SPOČÍVÁ NAŠE POMOC?

 • Eliminace tepelných mostů
 • Zamezení ztrát tepla
 • Izolace při foukání vytváří souvislou vrstvu
 • Nízká investice
 • Bezodpadová práce
 • Izolace foukáním je rychle hotová
 • Lze zateplovat i v zimě
 • Okamžité zvýšení teploty po zateplení až 4 °C
 

JAKÉ BUDOVY LZE ZATEPLIT?

 • Budovy obecních úřadů
 • Školy a školky
 • Sokolovny
 • Zdravotní střediska
 • Hasičské zbrojnice
 • Kulturní domy

nezavazna poptavka