PROČ
IZOLOVAT

Dle statistik tvoří až 75 % Vašich energetických výdajů právě výdaje na vytápění. S tímto souvisí také neustálý růst cen energií. Toto vysoké procento podílu na nákladech je způsobeno buď slabou izolací nebo úplnou absencí tepelné izolace. Kromě úniku tepla přes obvodové zdi, sklepy a okna uniká až 25 % tepla nezateplenou střechou. Jaké jsou tedy výhody zateplení právě střešních nebo půdních prostor foukanou izolací?


  • Nízká počáteční investice
  • Návratnost investice 3 – 5 let v závislosti na stavu objektu    proc izolovat
  • V následujících letech úspora na vytápění až 30 %
  • Větší tepelný komfort v zimních i letních měsících
  • Omezení hluku přicházejícího z venku
  • Protipožární ochrana

 

 

 

Při zateplení celého domu lze dosáhnout úspor na vytápění 30 – 50 %. Míra úspory je zde mimo jiné závislá na kvalitě a způsobu aplikace použité izolace. Zateplovat celý dům může být finančně náročné a proto je lepší si proces rozvrhnout do několika let. Opět je vhodné začít střechou (půdními prostory), která tvoří většinový podíl na úniku tepla.

PŘÍKLAD RODINNÉHO DOMU

Modelový rodinný dům spotřebuje za rok v průměru na vytápění přibližně 42 tisíc korun. Majitel  se rozhodl zateplit strop pod střechou foukanou  izolací. Na základě  naší nabídky ho toto stavební opatření vyjde na 25 tisíc korun a přinese následnou 20% úsporu v platbě za vytápění.

Kdy se mu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?


Cena za vytápění při stávajícím stavu RD 42 000 Kč/rok
Vložená investice do zateplení 25 000 Kč
Cena za vytápění po provedeném zateplení 0,80 x 42 000 Kč = 33 600 Kč/rok
úspora za vytápění 8 400 Kč/rok
Návratnost investice 25 000 Kč : 8 400 Kč = 3 roky

 

Jednoduchý výpočet předpokládá, že bude stejně studená zima, nebude radikální změna cen za energie a rodinný dům se bude užívat stejným způsobem jako dříve.nezavazna poptavka