Nejčastější otázky

Nyní odpovíme na nejčastější otázky týkající se foukaných izolací. Jestli se chcete zeptat i Vy, můžete nám poslat e-mail pomocí kontaktního formuláře a my Vám obratem odpovíme. Nejzajímavější otázky zveřejníme na těchto stránkách.

JAK DLOUHO TRVÁ ZATEPLENÍ FOUKANOU IZOLACÍ?

Zateplení půdního prostoru rodinného domu foukanou izolací o ploše například 100 m2 při 20 cm tloušťce izolace trvá zpravidla 3 – 5 hodin. V některých případech jsou potřebné přípravné práce, které prodiskutujete s naším technikem při předběžné konzultaci a prohlídce objektu, které Vám provedeme zdarma.

JAKÁ JE CENA A PROČ JI NEUVÁDÍTE?

Naše cena za 1 m3 se pohybuje v závislosti na konečných cenách výrobce a našich akčních nabídkách. V případě Vašeho zájmu stačí zavolat a my Vás rádi budeme informovat o současné platné ceně, která zahrnuje cenu vlastního izolačního materiálu, práci a 15% (v případě obytného domu) nebo 21% (objekty nevyužívané k bydlení) sazby DPH.

JAKÁ JE NÁVRATNOST VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ NA ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU?

Tepelná izolace je jedním z mála stavebních materiálů, které se za dobu životnosti domu mnohonásobně vrátí. Životnost tepelné izolace z kamenné vlny je více než 50 let. Pokud by nebyl vytápěný dům dostatečně izolován, "protopilo" by se několikanásobně více než v případě zateplení správně zvolené tloušťky izolace. V průměrném případě je investice u dodatečného i nového zaizolování domu zaplacena během 3 – 5 let. Následující roky můžete počítat až s 30% úsporou nákladů na vytápění Vašeho domu a to jsou, v souvislosti s neustálým se zvyšováním cen energií, nemalé peníze každý rok.

PO ZAIZOLOVÁNÍ ZÍSKÁM V DOMĚ VĚTŠÍ TEPLO A UŠETŘÍM NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ, ALE MÁ IZOLACE NĚJAKÉ FUNKCE I V LÉTĚ?

Samozřejmě! Všichni chceme mít místo, kde nám je příjemně, ani zima ani horko, a kde jsme chráněni před nežádoucím hlukem. Proto je třeba, aby místnost byla tepelně stabilní, tzn. aby se v letním období ohřívala pomalu od vnějších zisků tepla (především slunečního záření) a současně, aby v zimním období pomalu chladla, když dojde k přerušení vytápění.

JAKÁ JE DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA IZOLACE?

Orientačně lze říci, že při zateplení by mělo být použito alespoň 20 – 50 cm tepelné izolace. Ceny izolací jsou vzhledem k cenám energií poměrně nízké a proto se jednoznačně vyplatí při zateplování zvolit co největší vrstvu. Každý případ je značně specifický a proto nabízíme našim zákazníkům bezplatnou konzultaci, během které náš technik posoudí konkrétní situaci a doporučí Vám příslušnou tloušťku.

JAKÁ JE SLÉHAVOST MATERIÁLU A JAK SE MĚNÍ POSTUPEM DOBY JEHO VLASTNOSTI?

Minerální foukaná vlna je po aplikaci tvarově a objemově stálá a trvanlivá, zachovává si stále stejné tepelné, akustické a protipožární vlastnosti.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POŽITÍM IZOLAČNÍCH DESEK A MINERÁLNÍ VLNOU?

Izolační desky a rohože jsou materiálově a výrobně náročnější. Při jejich nákupu musíte počítat minimálně s 10 – 15% prořezem, dopravou, skladováním a vynášením na místo určení. Na jejich spojích nelze zabránit vzniku tzv. tepelných mostů. Ve střešních konstrukcích bývá často malý manipulační prostor a v mnoha případech nesnadný přístup k izolovanému místu. Z těchto důvodů je položení izolačních desek téměř nemožné, nemluvě o vyklízení půdního prostoru.

Při nafoukání minerální vlny vznikne souvislá vrstva bez tepelných mostů. Zákazník zaplatí pouze za vyfoukaný materiál, nevznikají odřezky a zbytky. Vlastní metoda je velmi šetrná vůči běžnému chodu objektu. Izolace je obzvlášť vhodná pro zateplování tzv. nepřístupných prostor – záklopů. Použití foukané izolace má řadu výhod – cena, rychlost a hospodárnost.

CO JE IZOLACE CLIMATIZER PLUS A JAKÉ JSOU JEJÍ
VÝHODY OPROTI JINÝM IZOLACÍM? O JAKÝ DRUH MATERIÁLU SE JEDNÁ?

Climatizer plus je tepelná izolace na bázi vlákna získaného z dřevitého papíru. Toto vlákno se vyskytuje v novinovém papíru, tudíž je hlavním zdrojem pro výrobu  celulózové izolace. Výhodou je snadná montáž – aplikace , která probíhá foukáním aplikačním  strojem. To znamená, že se dostane a přilne ke všem detailům konstrukce a poskytne celistvou vrstvu bez tepelných mostů.
Její další výhody jsou:
- výborné tepelně izolační účinky
- schopnost nízkého difuzního odporu a vysoké odolnosti proti proudění     vzduchu jejím průřezem (dobře umožní odvod vlhkosti a přitom se její vrstva brání prochlazení proudícím vzduchem)
- montáž je beze zbytků, tzv. bezodpadová technologie
- výborně vyrovnává teplotu a vlhkost, pokud jí to konstrukční souvrství dovolí
- je označena jako Ekologicky šetrný výrobek již od 1994.

JSOU IZOLACE CLIMATIZER PLUS NEHOŘLAVÉ?

Tepelné izolace celulózového typu jsou přímo ve výrobě opatřeny přísadami, které výrazně zpomalují degradaci ohněm. Jednoduše řečeno: při zahřátí nad teplotu cca 120 stupňů tyto přísady způsobí náhlé zvlhnutí a tím zpomalení odhořívání až do té míry, že konstrukce vyplněné Climatizerem vydrží nápor ohně déle než konstrukce neizolované nebo izolované například samozhášivým polystyrenem nebo izolacemi na bázi skelných vláken.

NEDAJÍ SE MI DO CLIMATIZERU MYŠI?

Ne, přísady borátových solí  zajišťují odolnost proti hmyzu, hlodavcům, plísním a houbám. U hlodavců je nejdůležitější to, že se v izolaci neuhnízdí. Této vlastnosti  izolace se s výhodou využívá v zemědělských stavbách, kde je obvykle tlak hlodavců největší.

SLYŠEL JSEM OD VAŠÍ KONKURENCE, ŽE CLIMATIZER PLUS SESEDÁ. JAK JE TO?

Climatizer plus je volně vláknitá izolace, která se aplikuje foukáním aplikačními stroji. Je nutné rozlišit, do které konstrukce na stavbě se materiál aplikuje.
Na vodorovné plochy se aplikuje materiál s co nejnižší objemovou hmotností.
Na šikmé plochy, při provádění izolací mezi krokve a podobně, se musí množství materiálu na 1m3 navýšit na cca 40 – 60kg
Nejvíce je náročné vyplňování kolmých stěn. Tam musí být použito na každý m3 izolační vlny Climatizer plus 55 až 65kg.
Při dodržení správné objemové hmotnosti a technologického postupu  nedochází k sesedání materiálu.

JAK PŘESNĚ SE PROVÁDÍ APLIKACE FOUKANÉ IZOLACE
TŘEBA NA STROPY PŘÍZEMNÍCH BUDOV?

Aplikace foukané izolace znamená především komfort pro zákazníky. Místo vynášení balíků s deskovou izolací projde domem pouze jeden pracovník. Foukací hadice se protáhne například vikýřem nebo jednou odklopenou střešní taškou k aplikačnímu stroji. Jeden pracovník u dopravního prostředku hází pytle izolace do stroje a druhý v půdním prostoru postupně vyplňuje požadované místo izolací. Zateplení stropu rodinného domku trvá obvykle od 2 do 6 hodin podle složitosti přípravy, velikosti stavby a tloušťce izolačního materiálu.

LZE TUTO IZOLACI VYUŽÍT I NAPŘ. NA STARÉ CHALUPY? NEBO JE POTŘEBA DODRŽET URČITÉ  STAVEBNÍ NORMY, KDY LZE A KDY NE?

Foukanou izolaci lze využít i k dodatečnému zateplení starších objektů. Při obhlídce zvážíme, zda je nebo není nutné udělat některá další opatření. Těmi bývá např. zajištění větrání půdy nebo izolační vrstvy, popřípadě volba izolace Climastone ( foukaná vlákna z kamenné vlny) v okolí komínových těles a rizikových prostupů rozvodů horkovzdušných topných systémů. Climastone může přijít do styku až s 1000st. C. Celulózová izolace – Climatizer je vhodná do prostorů s teplotou do 105st C

MUSÍ SE NA PŮDĚ NAUFOUKANÝ MATERIÁL PŘIKRÝT?

Materiál se může a nemusí překrývat. Například při zateplení vazníkové konstrukce bungalovu se izolace již nemusí překrývat, jelikož se nepředpokládá, že by se tam vstupovalo. Do prostor, kam se občas musí chodit nebo něco ukládá můžeme izolaci překrýt tkaninou a udělat pochozí revizní lávky. V prostorách, kde se uvažuje o trvalém užíváním ihned nebo někdy v budoucnu používáme systém zbudování dřevěného roštu ve výšce izolace, zakrytého prkny nebo OSB deskami., Rošt  se položí na původní podlahu ještě před tím, než se izolace fouká. Po zafoukání se na vrchní hranu namontují plnoplošně pochozí deskové materiály. Pokud foukáme do stropu - dutiny, zachová se původní podlahová plocha beze změn.

PŘI DODATEČNÉM BUDOVÁNÍ OBYTNÉHO PODKROVÍ SE VĚTŠINOU MEZI STŘEŠNÍ KRYTINU A SÁDROKARTONOVÉ DESKY VLKÁDÁ PEVNÁ IZOLACE. LZE FOUKANOU IZOLACI VYUŽÍT I ZDE?

Ano, právě zde je foukaná izolace vynikající, jelikož velmi dobře izoluje a v létě vyniknou i její akumulační schopnosti. Během horkého dne se izolace jen velmi pomalu prohřívá a v chladnější noci zase teplo odevzdá. Podkroví tak po mnohem delší dobu vydrží v létě  chladné. Musí se však pamatovat na použití foukané izolace dříve, než je střecha hotová. Je totiž důležité použít správné vrstvy, a to jak na spodní stranu směrem k obytnému interiéru, tak i vně směrem ke krytině. Dovnitř jsou to mřížkované parobrzdy (např. Intello nebo DB +) vně jsou to difúzně otevřené membrány určené pro přímý styk s izolací nebo dřevovláknité desky s impregnací proti vodě. Ideálně by střecha měla mít odvětrávanou skladbu.

KTERÝ Z VAŠICH MATERIÁLŮ JE NEJVHODNĚJŠÍ PRO MOU STAVBU?

Hodně záleží na požadavcích a potřebách objektu určeného k zateplení a typu  konstrukce:
Pro běžné konstrukce (rodinné domy, průmyslové haly, veřejné budovy) je vhodný Climatizer Plus. Má vynikající tepelněizolační vlastnosti, díky kterým přináší vysoké úspory nákladů na vytápění v zimě a příjemný chládek v létě.
Do konstrukcí se zvýšeným požárním rizikem (průmysl, únikové zóny veřejných budov, školy, zemědělské objekty apod.) je nejvhodnější  čedičové vlákno Climastone,  díky své vysoké požární odolnosti.
Na zateplení např. vazníkových konstrukcí u novostaveb se zvýšeným požadavkem na tepelný odpor konstrukce se hodí skelné vlákno  Supafil Loft, vzhledem k jeho nízké objemové hmotnosti.

 

Pokud máte další dotazy neváhejte nás kontaktovat.

Rádi vám poradíme.

 

 

nezavazna poptavka

 

auto izopolfoukani izolaceprubeh zatepleni 2amzatepleni domu 3mzatepleni domu 5mhadicerodinny dum mfoukana izolace m 01foukana izolace m 02foukana izolace m 03foukana izolace m 04foukana izolace m 07foukana izolace m 08foukana izolace m 09foukana izolace m 10foukana izolace m 11foukana izolace m 12foukana izolace m 13foukana izolace m 16